Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Προτάσεις του Συλλόγου
            Μετά την ψήφιση του τελευταίου νομοσχεδίου για την παιδεία έχουν προκληθεί σοβαροί τριγμοί στο οικοδόμημα της παιδείας. Οι μεγαλύτερες αλλαγές έγιναν βασικά στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την κατάργηση των σχολείων Ε.Α.Ε.Π. και τις αλλαγές στο ολοήμερο σχολείο καταργούνται αρκετές ώρες ειδικοτήτων. Ειδικότερα στο κλάδο της Φυσικής Αγωγής χάνεται από μία ώρα από την Α΄ μέχρι και την Δ΄ τάξη και γίνονται 3 οι ώρες Φ.Α. ανά εβδομάδα (απώλεια 4 ώρες). Στις Ε΄ και Στ΄ παραμένουν οι 2 ώρες ΦΑ ανά εβδομάδα.  Επιπρόσθετα στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση χάνεται σύμφωνα με διαρροές η μία ώρα ΦΑ στην Γ΄ Λυκείου. Αν επαληθευτούν, αυτό θα αποτελέσει παραβίαση των δικαιωμάτων των τελειόφοιτων μαθητών καθώς θα είναι το μοναδικό πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα  με μία ώρα διδασκαλίας την εβδομάδα που ας σημειωθεί ότι είναι ενταγμένο στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και ότι γίνονται σχολικοί αγώνες με bonus για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Σε συνεχεία αυτού, στις απολυτήριες εξετάσεις ,εξαιρεί από τα ενδοσχολικά μαθήματα στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου,   την Φυσική Αγωγή  που σημαίνει ότι δεν  προσμετράται   ο βαθμός του μαθήματος στο Απολυτήριο. Αδικία κατάφορη για όλους τους μαθητές αλλά πολύ περισσότερο για αυτούς που  κατευθύνονται για ΤΕΦΑΑ και στρατιωτικές σχολές που βαθμολογούνται στα αγωνίσματα. Αυτές οι αλλαγές έχουν αποτέλεσμα να χάνεται  ένας μεγάλος αριθμός ωρών ΦΑ που αν συνυπολογιστούν και οι ώρες που αφαιρέθηκαν από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, φτάνουν τις 8!
            Η σημασία της Φ.Α. αναγνωρίζεται από πολλούς φορείς με πρώτο και σημαντικότερο το Ελληνικό Κράτος. Στο Σύνταγμα άρθρο 16 παρ. 2 αναφέρεται " H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες". Επιπρόσθετα υπενθυμίζουμε το 1ο άρθρο του ν.1566/86 σύμφωνα με το οποίο: «Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά
            Πέρα από το Ελληνικό κράτος ένας αριθμός φορέων και οργανισμών αναγνωρίζει ότι η ΦΑ είναι υποχρεωτική στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πρέπει εφαρμόζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα τουλάχιστον 3 φορές εβδομαδιαία (άρθρο 2, του Διεθνή Καταστατικού Χάρτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της UNESCO 1978,  το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης και 13ης Νοεμβρίου 2007 κ.α.). Τέλος τα ίδια τα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής Αγωγής εκπαιδευτικού και μαθητή αναφέρουν την σημασία της άσκησης και την συχνότητα που πρέπει να έχει για να έχει αποτέλεσμα στην φυσική κατάσταση.
            Τελικά καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Φυσική Αγωγή  είναι απαραίτητη στη Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και θα πρέπει να εξασφαλίζονται τουλάχιστον τρία μαθήματα Φυσικής Αγωγής την εβδομάδα στο ωρολόγιο πρόγραμμα ενώ τα Σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό όριο όσο το δυνατό περισσότερο», και αφετέρου ότι  « η φυσική αγωγή, η άθληση και ο αθλητισμός σε όλες του τις μορφές αποτελούν βασικά συστατικά και εργαλεία για τη διατήρηση και ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής».
            Για να είμαστε δίκαιοι όμως σχετικά με τις αλλαγές στον κλάδο της ΦΑ από το νέο νομοσχέδιο μας δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να μπει το μάθημα της ΦΑ στα 4/θέσια αλλά και 5/θέσια σχολεία. Αυτό είναι ένα μεγάλο απόκτημα και κέρδος για τους μαθητές, αλλά ο νομοθέτης φροντίζει να μας το πάρει πίσω δίνοντας την δυνατότητα σε δασκάλους να κάνουν το μάθημα της ΦΑ αλλά και των ΤΠΕ. Εδώ ουσιαστικά το πτυχίο μας που αποκτάται από μια τετραετία σπουδών θα διδάσκεται από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν διδαχθεί καθόλου το αντικείμενο ή έχουν κάνει ένα δίωρο την εβδομάδα για ένα εξάμηνο όπως αποδεικνύουν και προγράμματα σπουδών των σχολών (σας παραθέτουμε ενδεικτικά τα προγράμματα σπουδών των εξής σχολών:              ) Η                                        εμπειρία και η έως τώρα πρακτική μας δείχνει ότι η εμπλοκή εκπαιδευτικών άλλης ειδικότητας στο το μάθημα της ΦΑ δεν πετυχαίνει  τους σκοπούς, τους στόχους και τα οφέλη της. Αντιθέτως μπορεί να αποδειχτεί επιζήμια για την σωματική ακεραιότητα των μικρών μαθητών.
            Τέλος αυτή η απώλεια ωρών από την  πρωινή ζώνη  των σχολείων και η συμπλήρωση ωραρίου στο ολοήμερο δημιουργεί ένα νέο είδος καθηγητή Φυσικής Αγωγής (αλλά και των υπολοίπων ειδικοτήτων) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση του καθηγητή - διανομέα Φυσικής Αγωγής. Αυτός ο εκπαιδευτικός λοιπόν θα πρέπει να αλλάζει 2 ή ακόμα και 3 σχολεία σε μια μέρα -προκειμένου να καλυφθούν και οι ιδιαιτερότητες των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολείων- ώστε να καταφέρει να καλύψει το εκπαιδευτικό του ωράριο.
            Συμπερασματικά προτείνουμε την διδασκαλία του μαθήματος της ΦΑ 3 ώρες την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι ώρες Φυσικής αγωγής να διδάσκονται αποκλειστικά από καθηγητές ΦΑ είτε από το  μόνιμο προσωπικό είτε με πρόσληψη αναπληρωτών, την ανάθεση της Βιολογίας του Γυμνασίου στα μαθήματα β΄ ανάθεσης που μπορούν να αναλαμβάνουν οι καθηγητές ΦΑ λόγω των μαθημάτων που διδάσκονται στα ΤΕΦΑΑ με βάση τα προγράμματα σπουδών.   Ακόμα ζητάμε να αντιμετωπιστεί το μάθημα της ΦΑ ισάξια των άλλων μαθημάτων στις ενδοσχολικές εξετάσεις στη Γ Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου . Απαιτούμε να αρθεί αυτή η κατάφορη αδικία και να μετρήσει ο βαθμός του μαθήματος της ΦΑ στο Απολυτήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου