Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΕΥΖΗΝΜε έκπληξη διαβάσαμε την εγκύκλιο με θέμα :
 Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της  26.05.2016 και Αρ. Πρωτ.: 85517/Δ5/Τμ.Α του ΥΠ.Ε.Θ.  όπου αναφέρει :
…..συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) και την τρέχουσα σχολική χρονιά (2015-2016). Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί έως το τέλος του διδακτικού έτους. Λαμβάνοντας υπόψη το Φ.Ε.Κ. 1139/28-7-2010, άρθρο 4, παράγραφος 6…..
          Το ενδιαφέρον είναι  ότι για πρώτη φορά το πρόγραμμα περιορίζεται στην  Π/θμια Εκπ/ση και ως εκ τούτου η ίδια η ουσία του αυτοαναιρείται .Σκοπός του είναι, όπως αναγράφεται στη σελίδα 2 ,
 …. η διαχρονική καταγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, της σωματικής δραστηριότητας και της φυσικής κατάστασης όλων των μαθητών των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Ο χαρακτήρας του προγράμματος θα επιτρέψει την έγκαιρη πρόληψη υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων περιορισμών.
Άρα εξαιρεί τους μαθητές-ριες  των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας και τα έως τώρα (από τις προηγούμενες χρονιές) συλλεχθέντα στοιχεία καθίστανται άχρηστα για οποιαδήποτε έρευνα και αξιολόγηση! Η βεβιασμένη υλοποίησή του 15 ημέρες πριν την επίσημη λήξη των μαθημάτων με την αναγκαστική εξαίρεση των μαθητών-ριων της Δ/θμιας Εκπ/σης δείχνει την   προχειρότητα με την οποία  έγινε ο σχεδιασμός και για αυτή τη χρονιά ,του εν λόγω προγράμματος, και καταδεικνύει ότι ο σκοπός του δεν είναι τελικά τα όσα ευαγγελίζεται  η εγκύκλιος αλλά η συνέχιση της χρηματοδότησης που κινδυνεύει να χαθεί από την μη συνέχισή του και από την οποία δεν ωφελείται κανείς πλην των  εμπνευστών του. Και για να μην υπάρξει παρανόηση αναφερόμαστε στο ότι από την χρηματοδότηση που παίρνουν οι εμπνευστές δεν έχει διατεθεί ούτε ένα ευρώ στα σχολεία με αποτέλεσμα η δαπάνη για την αγορά των αναγκαίων εποπτικών μέσων για την διενέργεια του προγράμματος  βαραίνει εξ ολοκλήρου τις σχολικές επιτροπές και σε αρκετές περιπτώσεις τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  
          Καλούνται οι συνάδελφοι ΚΦΑ να υλοποιήσουν το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. μέσα σε 15 ημέρες δαπανώντας τουλάχιστον 4 ώρες για την πρακτική αξιολόγηση και άλλες τόσες για την ηλεκτρονική καταγραφή-συνέντευξη ανά τμήμα, να οργανώσουν μαζί με τους δασκάλους τις γιορτές λήξης  με τις απαραίτητες χρονοβόρες πρόβες , τις αθλητικές εκδηλώσεις που τις πλαισιώνουν, την ίδια στιγμή που οι Δάσκαλοι προσπαθούν να τελειώσουν την ύλη τους και τα σχολεία έχουν να πραγματοποιήσουν τις ετήσιες σχολικές εκδρομές ,που στην πλειοψηφία τους πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες.
          Παραβλέποντας την πάγια θέση μας ως προς το πρόγραμμα για την αξία του και τους πραγματικούς σκοπούς του (την οποία έχουμε κοινοποιήσει με παλαιότερη ανακοίνωσή μας), δεν μπορούμε παρά να στηλιτεύσουμε την υποκρισία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που στα χαρτιά και τις εγκυκλίους του κόπτεται για την υγεία των νέων της πατρίδας μας ενώ την ίδια στιγμή καταργεί 4 ώρες γυμναστικής από την Δημοτική Εκπ/ση (ΕΑΕΠ) και 1 ώρα από την Γ΄ Λυκείου.


   


Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Προτάσεις του Συλλόγου
            Μετά την ψήφιση του τελευταίου νομοσχεδίου για την παιδεία έχουν προκληθεί σοβαροί τριγμοί στο οικοδόμημα της παιδείας. Οι μεγαλύτερες αλλαγές έγιναν βασικά στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την κατάργηση των σχολείων Ε.Α.Ε.Π. και τις αλλαγές στο ολοήμερο σχολείο καταργούνται αρκετές ώρες ειδικοτήτων. Ειδικότερα στο κλάδο της Φυσικής Αγωγής χάνεται από μία ώρα από την Α΄ μέχρι και την Δ΄ τάξη και γίνονται 3 οι ώρες Φ.Α. ανά εβδομάδα (απώλεια 4 ώρες). Στις Ε΄ και Στ΄ παραμένουν οι 2 ώρες ΦΑ ανά εβδομάδα.  Επιπρόσθετα στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση χάνεται σύμφωνα με διαρροές η μία ώρα ΦΑ στην Γ΄ Λυκείου. Αν επαληθευτούν, αυτό θα αποτελέσει παραβίαση των δικαιωμάτων των τελειόφοιτων μαθητών καθώς θα είναι το μοναδικό πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα  με μία ώρα διδασκαλίας την εβδομάδα που ας σημειωθεί ότι είναι ενταγμένο στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και ότι γίνονται σχολικοί αγώνες με bonus για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Σε συνεχεία αυτού, στις απολυτήριες εξετάσεις ,εξαιρεί από τα ενδοσχολικά μαθήματα στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου,   την Φυσική Αγωγή  που σημαίνει ότι δεν  προσμετράται   ο βαθμός του μαθήματος στο Απολυτήριο. Αδικία κατάφορη για όλους τους μαθητές αλλά πολύ περισσότερο για αυτούς που  κατευθύνονται για ΤΕΦΑΑ και στρατιωτικές σχολές που βαθμολογούνται στα αγωνίσματα. Αυτές οι αλλαγές έχουν αποτέλεσμα να χάνεται  ένας μεγάλος αριθμός ωρών ΦΑ που αν συνυπολογιστούν και οι ώρες που αφαιρέθηκαν από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, φτάνουν τις 8!
            Η σημασία της Φ.Α. αναγνωρίζεται από πολλούς φορείς με πρώτο και σημαντικότερο το Ελληνικό Κράτος. Στο Σύνταγμα άρθρο 16 παρ. 2 αναφέρεται " H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες". Επιπρόσθετα υπενθυμίζουμε το 1ο άρθρο του ν.1566/86 σύμφωνα με το οποίο: «Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά
            Πέρα από το Ελληνικό κράτος ένας αριθμός φορέων και οργανισμών αναγνωρίζει ότι η ΦΑ είναι υποχρεωτική στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πρέπει εφαρμόζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα τουλάχιστον 3 φορές εβδομαδιαία (άρθρο 2, του Διεθνή Καταστατικού Χάρτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της UNESCO 1978,  το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης και 13ης Νοεμβρίου 2007 κ.α.). Τέλος τα ίδια τα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής Αγωγής εκπαιδευτικού και μαθητή αναφέρουν την σημασία της άσκησης και την συχνότητα που πρέπει να έχει για να έχει αποτέλεσμα στην φυσική κατάσταση.
            Τελικά καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Φυσική Αγωγή  είναι απαραίτητη στη Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και θα πρέπει να εξασφαλίζονται τουλάχιστον τρία μαθήματα Φυσικής Αγωγής την εβδομάδα στο ωρολόγιο πρόγραμμα ενώ τα Σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό όριο όσο το δυνατό περισσότερο», και αφετέρου ότι  « η φυσική αγωγή, η άθληση και ο αθλητισμός σε όλες του τις μορφές αποτελούν βασικά συστατικά και εργαλεία για τη διατήρηση και ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής».
            Για να είμαστε δίκαιοι όμως σχετικά με τις αλλαγές στον κλάδο της ΦΑ από το νέο νομοσχέδιο μας δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να μπει το μάθημα της ΦΑ στα 4/θέσια αλλά και 5/θέσια σχολεία. Αυτό είναι ένα μεγάλο απόκτημα και κέρδος για τους μαθητές, αλλά ο νομοθέτης φροντίζει να μας το πάρει πίσω δίνοντας την δυνατότητα σε δασκάλους να κάνουν το μάθημα της ΦΑ αλλά και των ΤΠΕ. Εδώ ουσιαστικά το πτυχίο μας που αποκτάται από μια τετραετία σπουδών θα διδάσκεται από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν διδαχθεί καθόλου το αντικείμενο ή έχουν κάνει ένα δίωρο την εβδομάδα για ένα εξάμηνο όπως αποδεικνύουν και προγράμματα σπουδών των σχολών (σας παραθέτουμε ενδεικτικά τα προγράμματα σπουδών των εξής σχολών:              ) Η                                        εμπειρία και η έως τώρα πρακτική μας δείχνει ότι η εμπλοκή εκπαιδευτικών άλλης ειδικότητας στο το μάθημα της ΦΑ δεν πετυχαίνει  τους σκοπούς, τους στόχους και τα οφέλη της. Αντιθέτως μπορεί να αποδειχτεί επιζήμια για την σωματική ακεραιότητα των μικρών μαθητών.
            Τέλος αυτή η απώλεια ωρών από την  πρωινή ζώνη  των σχολείων και η συμπλήρωση ωραρίου στο ολοήμερο δημιουργεί ένα νέο είδος καθηγητή Φυσικής Αγωγής (αλλά και των υπολοίπων ειδικοτήτων) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση του καθηγητή - διανομέα Φυσικής Αγωγής. Αυτός ο εκπαιδευτικός λοιπόν θα πρέπει να αλλάζει 2 ή ακόμα και 3 σχολεία σε μια μέρα -προκειμένου να καλυφθούν και οι ιδιαιτερότητες των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολείων- ώστε να καταφέρει να καλύψει το εκπαιδευτικό του ωράριο.
            Συμπερασματικά προτείνουμε την διδασκαλία του μαθήματος της ΦΑ 3 ώρες την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι ώρες Φυσικής αγωγής να διδάσκονται αποκλειστικά από καθηγητές ΦΑ είτε από το  μόνιμο προσωπικό είτε με πρόσληψη αναπληρωτών, την ανάθεση της Βιολογίας του Γυμνασίου στα μαθήματα β΄ ανάθεσης που μπορούν να αναλαμβάνουν οι καθηγητές ΦΑ λόγω των μαθημάτων που διδάσκονται στα ΤΕΦΑΑ με βάση τα προγράμματα σπουδών.   Ακόμα ζητάμε να αντιμετωπιστεί το μάθημα της ΦΑ ισάξια των άλλων μαθημάτων στις ενδοσχολικές εξετάσεις στη Γ Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου . Απαιτούμε να αρθεί αυτή η κατάφορη αδικία και να μετρήσει ο βαθμός του μαθήματος της ΦΑ στο Απολυτήριο.

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016